I wneud trefniant Debyd Uniongyrchol ar-lein, bydd angen bod gennych chi eich: Cyfeirnod Tenantiaeth; Cyfenw; Dyddiad Geni
Os nad oes gennych chi y wybodaeth hon neu os ydych chi'n cael anhawster wrth lenwi'r ffurflen hon, ffoniwch ni ar: